Melin, Paul R.

Paul Richard Melin (1769 ? – 16/12 1849) under en tid delägare i den av Fredric Åkerman startade tobaksfabriken i Göteborg.

Paul Melin var son till Olof Melin (1727 – 1804) och hans hustru Regina Elisabet.

Paul Melin köpte herrgården Åreberg med tillhörande stångjärnsbruk och kvarn. 1816 köpte han tillsammans med fadern Olof, brodern Olof, G. Borlind och N.A. Synnerberg en tobaksfabrik som Fredric Åkerman hade privilegium för sedan 1810. Brodern Olof övertog ensam fabriken 1819 och den nedlades i slutet av 1820.

Paul Melin var sedan 1802 gift med Sophia Henrietta Melin (f. Hellsten) f. 1786 ?

De hade barnen:

Paul Theodor, 9/2 1803, d. 2/2 1873
Maria Elis, f. 1804
Soph. Ama. f. 18/6 1806, d. 1825
Urbina Charlotta. f. 18/6 (7?) 1806, gift med C G Leidetz, flyttat till Sättila
Johan Richard f. 5/6 1809, d. 1864
Fr. Wilhelm, f. 23/5 1811, d. 1882
Clara Augusta f. 23/10 1812, d. 1900,  gift med kusinen rådman Gustaf Eduard Melin
Olof Petter f. 9/1 1814, d. 1905  handelsman
Anna Chala. f 23/6 1815, gift med Joh. Theodor Berg, flyttar till Skallsjö
Robert Gudmund f. 17/9 1816, gift med Anna Maria Rothman (f. 1836). Kronofogde, vice häradshövding i Söderhamn
Carol. Sofia. f. 27/5 1818, gift med J.N. Petersson, flyttar till Västerlanda
Emilia Christina f. 27/2 1822, gift med rådmannen o häradshövdingen Gustaf Ulric Bergmansson (f.1818), flyttar till Västerås, Sundsvall, Östersund
Georg Ferdinand f. 26/1 1826, d. 3/3 1909       ogift
Martin Emanuel f. 20/1 1829, lantbruksinspektor, gift med Ingeborg Olsson (f. 1835). Bosatt i Norra Råda, senare i Bolstad.

 

Fabrikskopplingar
Åkerman, Fredric M.

 

 

 

 

 

Årebergs herrgård

 

 

Paul Melin (1769 – 1849)
Bild från Göteborgs museum