Martin & Bolin

Ort: Stockholm

Mässingsduksfabrikanten Magnus Julius Martin startade i kompanjonskap med Robert Bolin den 7 augusti 1863 en snusfabrik med namn Martin & Bolin. Robert Bolin avled 1864.
1865 övertog Magnus Martin ensam rörelsen vilken nedlades 1867. Martin avled 1871 i en ålder av 59 år.
Han lämnade efter sig tre fastigheter vid Rosenlundsgatan (kv. Tanto)
Vid 1866 års Allmänna Konst- och Industriutställning i Göteborg deltog han med monter n:r 2076 innehållande Diverse sorter snus.

1862 förekommer han i adresskalendern med hemadress Rosenlundsgatan 6 och kontor på Skeppsbron 16. Han tituleras då grosshandlare och Messingsduksfabrikör.

I mantalsregistret benämns han grosshandlare från 1860 och fabrikör 1868.