Mårtensson, August

Ort: Annelöv (Malmöhus län)

August Mårtensson, f. 9/2 1880 i Annelöv, drev med start 1907 en mindre cigarrtillverkning i Annelöv. Företaget inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

August var son till husmannen Mårten Olsson, f. 11/5 1824 i Annelöv och dennes hustru Karna Truedsdotter, f. 5/2 1836 i Saxtorp (Malmöhus län).
1890 bodde familjen i Annelöv n:r 13 i den fastighet där Anders Nilsson tidigare hade cigarrfabrik.

August var sedan 27/12 1907 gift med Beata Johansson, f. 13/12 1886, d. 17/2 1909 i lungsot.

I familjen bodde också den ogifta kvinnan Anna, f. 1863 och hennes oäkta son Jöns Peter, f. 1890 i Annelöv.

Den 19/4 1918 gifter sig August Mårtensson och Elna Jönsson (f. 3/7 1878, d. 7/11 1920).
Den 15/11 1925 gifter sig August med Helga Kristina Lindell (f. 2/10 1878, d. 11/7 1965)

August själv avlider 14/6 1950 i Västra Karaby.