Marca Selecta, N:r 210

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1982.

1915 var priset 10 kronor för låda om 100 st.
1929 års styckepris var 12 öre.
1940 var priset 7 kr. för låda om 50 st.
1952 var priset 19 kr. för låda om 50 st.

År 1949 tillverkades 10.819.000 st.