Malmgren, Axel L.

Axel Leopold Malmgren föddes i Uddevalla 23/3 1855.

1890 skrevs han som brukspatron vid Kollerö järnbruk, Väne-Ryr, beläget mellan Vänersborg och Uddevalla. Hans syster (?) fröken Elisabet synes varit den siste ägaren till bruket. A L Malmgren var då förvaltare.

I Polisunderrättelser A 64,3  1898 finns följande efterlysning:

”Förre lantbrukaren Axel L. Malmgren, omkr. 42 år, ljuslagd, med mycket långt ljusbrunt helskägg samt något flintskallig, är af smeden Erik Wiklund, N:o 29 Skånegatan i Stockholm, angifven att på bedrägligt sätt hafva frånhändt Wiklund 3 vefmanglar, tillhopa värda 1,100 kr., hvilka Malmgren derefter låtit försälja å offentlig auktion för 383 kr. 73 öre. Malmgren som afvikit, torde efterspanas, anhållas och höras samt telegrafisk underrättelse sändas stadsf. Stendahl i Stockholm”.

I november 1898 inflyttar han som hemmansbrukare i Sejgs, Hellvi på Gotland.
Den 18/7 1901 inflyttar han från Gotland till Götgatan 46/Folkungagatan 2 B (kv. Bryggaren 1,2,3). Han är då inneboende utan familj hos fru Jansson.
Den 14/10 1901 flyttar han vidare till Skinnarviksroten, Badstugatan 1 /Brännkyragatan 10 (kv. Fotangeln 1,2,8,9). Han kallar sig då före detta lantbrukare.
Den 16/7 1902 flyttar han vidare till Observatorieroten.

Mellan 1902 och 1904 hittar jag inga mantalsuppgifter om honom. Däremot förekommer han som åtalad vid Stockholms Rådsturätt och Svea Hovrätt för försäljning av förfalskade cigaretter (Duke of Durham). Han döms i Rådsturätten den 30/12 1903 och i Svea Hovrätt den 22/6 1904 för förfalskningsbrott.

21/12 1904 flyttar han till Bangårdsgatan 4 (kv.Nederland 12) tel: Maria 21 26. Han tituleras då cigarrmakare.
Den 15/12 1906 flyttar han till Göteborg (domkyrkoförsamlingen)

Han avled 1930 och begravdes på Uddevalla östra kyrkogård, kv. 3, n:r 2.

Fabrikskopplingar
Malmgren, Axel Leopold