Lundgren, Fredrik

Född i Stenkyrka socken på Tjörn den 8 december 1807.
Fredrik Lundgren kom som ung till firman som skulle bli Fiedler & Lundgren men ännu drevs av Fiedler och Lindström.
Han var en duktig arbetskraft och fick 1835 tillsammans med August Edward Fiedler övertaga firman under namnet Fiedler & Lundgren.
Han kvarstod i firman till 1865 då han drog sig tillbaka och överlät företaget på Anders Fredrik Nilsson och dennes brorson Ivar S. Nilsson.

Fredrik Lundgren hade under sin tid vid företaget dragit ihop en förmögenhet på en och en halv miljon kronor vilket vid den tiden var en kolossal förmögenhet.

Han använde sin förmögenhet till en rad donationer bl. a. 400 000 kronor till Göteborgs stad för upprättandet av en högre undervisningsanstalt eller högskola. När pengarna togs i bruk 1889 hade beloppet stigit till 676 000 kronor.

Vidare anslog han 200 000 kronor till enskilda personer samt 50 000 kronor till Göteborgs stads fattighus där han även ingick i direktionen.
Han var dessutom ledamot av den allmänna fattigvårdens styrelse.
50 000 kronor donerades till Göteborgs stads småbarnsskolor.

Han avled den 29 mars 1880.
Han lät aldrig fotografera sig varför det ej finns någon bevarad bild på honom.

Han var ogift.

Fabrikskopplingar
Fiedler & Lundgren