Lundberg, Frans Gustaf

Frans Gustaf Lundberg föddes i Göteborg den 18/5 1834.
Han gifte sig den 14/8 1864 med Karolina Andersson, f. 10/12 1830 i Göteborg.

De hade barnen:
Aurora Sofia Albina, f. 31/1 1869 i Stockholm
Gustaf Evald Menotti, f. 1/9 1871 i Stockholm

Frans Lundberg drev under många år cigarrhandel med Matilda Karlsson som bodbiträde.

Den 13/2 1913 avflyttar Frans med hustru och Sara Juliana till Brännkyrka. (Charlottenlund nr.1)
Sara Juliana återflyttar till Norra Hagalund 14, Hagalundsvägen 10 (senare 34) den 17/10 1913.

Frans avlider den 24/8 1913 av hjärnblödning i Hagalund, Solna. Han var dock skriven i fastigheten Charlottenlund n:r 1 , Löfholmen, Brännkyrka. Frans är begravd på Stockholms norra begravningsplats, avd. 1, kv. 10B, nr. 77 (kista, nr 2 i graven). I samma grav ligger dottern Aurora, d. 1918

Hustrun Karolina den 12/2 1916 då boende som änka på Årstaäng 27-28, Brännkyrka. Dödsorsaken var Marasmus senilis (ålderdomsförsvagning). Hon blev 85 år 2 mån 2 dagar och begravdes på Brännkyrka kyrkogård.

Fabrikskopplingar
Karlsson, Matilda Amanda