Lund, Johannes

Johannes Lund föddes 1837 i Väsby (Malmöhus län).
Han var gift med Erika Persson, född 1844 även hon i Väsby.
Till yrket var Johannes sjökapten men även styrelseledamot i Helsingborgs Cigarr- och Tobaksfabriks AB 1893-1909.
1890 var familjen bosatt i kvarter John Eriksson 5 i Helsingborgs stadsförsamling.

Fabrikskopplingar
Helsingborgs Cigarr- och Tobaksfabriks AB