Lund, G

Ort: Åmål

Rådmannen och handlanden Gustaf Lund erhöll tillstånd den 18 maj 1801 att tillverka snus och kardustobak. Det lilla företaget ägde bestånd till 1814.