Lomeens tobaksspinneri

Ort: Stockholm

Skepparen Abraham Andersson Lomeen erhöll den 27 januari 1720 resolution på att få driva tobaksspinneri i Stockholm. Han var bosatt i Maria församling i kvarteret Kattryggen 83, 84, 85 (1) vid korsning av nuvarande Tavastgatan och Blecktornsgränd.  ”… han håller en liten tobaks- och brännvinsbod, om sommaren vid Munkens trappor”. Han avled 1733 och bouppteckningen saknar uppgifter om tobaksspinneriet varför det troligen nedlades tidigare.

Fastigheten förvärvade Lomeen genom en fordran han hade på avlidne Jöns Pehrsson, Beckström och hans avlidna hustru Maria Swensdotter .

Änka, Caisa Lomeen, är registrerad som fastighetsägare av egendomen åren 1739. 1740 och 1755.

Den 28/12 1711 gifte sig Abraham och Catharina Nyberg. De vigdes av vice pastor Johan Croel i Maria församling.