Ljust Snus No. 1 (Strengberg)

Tillverkas av: Strengberg, Ph.U., & C:o

Snus från Strengbergs i Härnösand.