Ljust Snus N:o 1, (Mellgren & Son)

Tillverkas av: Mellgren & Son

50 gr snusförpackning i vaxad dosa tillverkad av Eric Mellgren & Son i Göteborg