Ljus opressad Negrohead

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA eftr 1962, senare Swedish Match)

Tuggtobak tillverkad i Arvika av STA någon gång under 1960-talet.