Ljunglöfs luktsnus Menthol

Tillverkas av: Ljunglöfs Tobak AB Sweden (Knut Jacob Ljunglöf)

Ljunglöfs Luktsnus Mentol tillverkades i England av Illingworth´s Snuff Ltd och såldes per postorder i Sverige i slutet av 1960-talet.
Det hade pat No 1017946.
Det var Knut Ljunglöfs sonson, Knut Jacob, som försökte lansera ett luktsnus med familjenamnet Ljunglöf. Verksamheten stoppades av Swedish Match som ägde märkesnamnet.