Linköpings Cigarrfabrik (1)

Ort: Linköping

Johannes Waleur Peterzén som invandrat från Danmark anlade i början av 1890-talet en mindre cigarrtillverkning i Linköping. Den övertogs den 24 februari 1891 av Krister Andersén och fick namnet Linköpings Cigarrfabrik och hade Johannes Peterzén som disponent sedan 30 januari 1893.
Firman avvecklades den 8 augusti 1894.

Johannes Peterzén drev efter detta under kortare tid en egen Cigarrfabrik.