Linder, Mauritz

Redaktören och boktryckaren Mauritz Linder, f. 1854 i Kalmar var styrelseledamot i Tobaksfabriksaktiebolaget Virginia i Oskashamn 1888-1890.

Han var gift med Hilda Kristina Sandelin, f. 1857 i Visby.
De hade barnen:
Ellen Kristina, f. 1881
John Mauritz, f. 1882
Nils Henrik, f. 1885
Karl Gustaf, f. 1887
Erik Herman, f. 1889
Anna Maria, f. 1890

De bodde 1890 i Qvarteret Småland 234-327 i Oskarshamn.
I hushållet fanns då även pigan Emma Mathilda Petersson, f. 1855 i Arby, Kalmar län och pigan Mathilda Karolina Johansdotter, f. 1879 i Räpplinge, Kalmar län.

Fabrikskopplingar
Tobaksfabriksaktiebolaget Virginia