Liljecreutz. Pehr H.

Ort: Agunnaryd (Kronobergs län)

Överstelöjtnanten och baronen  Pehr Henrik Liljecreutz, f. 11/2 1780 i Värnamo, d. 1849, erhöll den 27 april 1818 kunglig resolution att på sitt säteri Byvärma i Agunnaryds socken driva snusfabrik. Han bodde där med hustru Christina Charlotta, f. 1784,  och dottern Christina Petronella f. 1819..
Den 14 november 1821 fick han tillstånd att förlägga rörelsen till skatterusthållet Stora Röå i Breviks socken, Skaraborgs län.

Efter några år begärde han tillåtelse att flytta företaget till Olofsborg i Sandhems socken i samma län och detta beviljades den 4 oktober 1824.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1 december 1827.

1831 flyttade han med sitt hushåll till Svansö säteri i Bottnaryd.

 

 

Säteriet Byvärma