Liedberg, Berendt

Ort: Halmstad

Rådmannen Berendt Liedberg (1699-1771), broder till tobaksfabrikören Stephen Liedberg i Varberg, erhöll den 18 augusti 1731 privilegium att driva tobaksspinneri i Halmstad. Samtidigt erhöll han om tillstånd att anlägga tobaksplantage ”i de gamla kasserade fästningsverken”. Han avsade sig 1769 rådmanssysslan och flyttade till Fjärås prästgård där han senare avled.

Redan 1748 övertogs privilegiet, enligt tillstånd, av medintressenten, handelsmannen Lars Gabrielsson (1699-117). Efter Lars Gabrielssons frånfälle köpte rådmännen och handlandena Lars Orup (d. 1815) och Jöran Magnus Hammar (1750-12/1 1792) från hans hustru Sara Cassel (1717-1797) hennes hälft, som bekräftades genom privilegium den 13 september 1774.

Den andra hälften, som tillföll sönerna Peter och Samuel Babrielsson övertogs efter några år av Jacob Klefverström.
År 1776 upptogs till medintressent handlanden C.E. Elmgren. Efter dennes död sålde änkan hans andel till Hammar,
Hammar ägde då hälften, eller 4/(-delar, Lars Orup 3/8-delar och Jacob Klefverström 1/8-del.
Stadsfästelse härav skedde den 18 september 1780.
År 1784 överlät Klefverström sin andel till handlanden Carl J. Borelius (1754-1818). 1785 gick detta köp tillbaka.

Efter Hammars död 1792 kom hans änka, Sara Edman, i besittning av mannens hälft, och 1796 tillhandlade hon sig även Lars Orups andelar.
Efter hennes död 1801 sköttes företaget av stärbhuset för de omyndiga barnens räkning. Från 1806 till 1813 bedrevs ingen fabrikation. Sonen, kommerserådet Andreas Hammar (1775-1856) upptog sistnämnda år tillverkningen, som fortgick i mindre skala till 1817.
Rättigheterna uppsades 1824. Privilegiet hade då ägt bestånd i 93 år.

Personkoppling
Jöran Magnus Hammar