Lidbom, Johan Peter

Johan Peter Lidbom grundade den 1823 den tobaksfabrik som kom att bli Lidköpings Tobaksfabriks AB.
Fabriken övertogs ett flertal gånger av släkten.

Johan Peter Lidbom (1756-1830)

son till J.P:

Carl Johan Lidbom (1805-1860)

Dotter till C.J:

Amanda Charlotta
(1/6 1836-15/10 1878)
make Gustaf Tobias Geisler ( f. 26/7 1835 i Norrköping, d. 25/4 1901 i Stockholm)

Son till C.J:

Johan Conrad Alexander (1843-1881)
hustru Eva Maria Natalia Rappe(1854-1926)

Eva Maria omgift 1886 med Johan Gustaf Lagerlöf (1854-1912)

En sentida ättling till den Lidbomska tobakssläkten var f. statsrådet och
f. ambassadören Carl Lidbom.

Fabrikskopplingar
Lidköpings Tobaksfabrik