Levy, A. & Co

Ort: Stockholm

Handelsbokhållaren Ivan Levy (f. 19/12 1839 i Altona , Tyskland, d. 29/12 1886) grundade den 6 september 1861 en cigarrfabrik först belägen Abraham Levys bostad  bostad Mäster Samuelsgatan 38. Där arbetade och bodde även cigarrarbetaren Adolf Elbe som senare blev delägare i Cigarrfabriken Renard & Elbe på Södermalm.

År 1864 övertogs rörelsen som flyttat till Drottninggatan 11, kvarteret Tigern 1 av grosshandlaren Abraham Levy (f. 19/3 1818 i Fachenburg, Holstein i Tyskland, död 22/8 1914) som då är skriven på fastigheten Drottninggatan 11 och uppges ha 21 arbetare. Rörelsen fick då namnet A. Levy & Co.

Som verkmästare finns Adolf Elbe.
Försäljningsbod fanns vid Jakobs Torg 3.
Tillverkningen synes upphört kring 1866.

1861 års adresskalender uppger:

Levij, A., Handlande, n. Mäster-Samuelsgatan 38. Bod: n. Jakobs torg 3

Levij, I., Handelsbokhållare, n. Mäster-Samuelsgatan 38.

 

1862 års adresskalender uppger:

Levij, A.L. Cigarrfabrikör, firma Levij & Komp., n. Mäster Samuelsgatan 38, Magasin : n. Drottninggatan 11
Levij, I, Cigarrfabrikör; firma Levij & Komp., n. Karduansmakaregatan 10. Magasin: n. Drottninggatan 11.

 

1875 års adresskalender uppger:

Levy, I., Handelsagent. Ll. Stora Humlegårdsgatan 1 C

 

1881 års adresskalender uppger:

Levy, Ivan, Handelsagent, Ll. Riddareg. 5

 

Ivan var gift med Ellen Josefina Wijk, f. 27/3 1857 i Mogata, d. 29/10 1941.
Ivan avled den 29/12 1886 i sitt hem vid Karlavägen 10 av aorta aneurysm. Han hade även lungödem.

 

Abraham var gift med Emma Johansson, f. 4/6 1844 i Enköping

De hade barnen:

Leodor, f 7/5 1870, d. 10/5 1953
Bernhardina, f. 9/3 1872
Georg, f. 18/8 1873, d. 30/1 1921
Florentina, f. 19/8 1875
Margot,f.18/10 1879

Abraham avled den 28/2 1914 av ålderdomssvaghet. Han bodde då som änkling vid Gamla Kungsholmsbrogatan 19 (nuv. Gamla Brogatan)

 

Abraham Levy, Ivan Levy  och Adolf Elbe var medlemmar i Mosaiska församlingen i Stockholm.

Personkoppling
Adolf Elbe

 

Källor:

Stockholms stads adresskalendrar 1861, 1862, 1875, 1881

Kyrkböcker Klara och  Hedvig Eleonora församlingar

Drottninggatan genom tiderna  Arthur Sjögren     Almqvist & Wiksells förlag   1923