Larsson Östberg, Per

Skolläraren Per Larsson Östberg föddes 1859 i Örkened i Kristianstads län. Han var skollärare i Rinkaby och styrelseledamot i Rinkaby Cigarrfabriksaktiebolag.

1890 bodde han i Rinkaby by n:r 29
1900 bodde han på samma adress

Fabrikskopplingar
Rinkaby Cigarrfabriksaktiebolag