Ladies Small, N:r 314

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett med munstycke tillverkad mellan 1915-1941.

1923 års styckepris var 4 öre.
1929 var styckepriset 3 öre.
1932 års pris var 1,50 kr för 50 st och 30 öre för 10 st.
Lanserad som damcigarrett.