Kyssen

Tillverkare: Stockholms Nya Tobaksfabrik

 

Cigarr inregistrerad den 28 april 1885 av Stockholms Nya Tobaksfabrik.från Stockholms Nya Tobaksfabrik