Kyrateli

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett från Svenska Tobaksmonopolet.
Tillverkad 1915-1932. Återfinns ej i priskuranter från den tiden men dock i verkligheten.