Küsel, Robert

Ort: Stockholm

Magasinsförvaltaren vid Kungliga Teatern, kontorsskrivaren vid Auktionsverket Robert Herman Küsel,
f. 1819 i Sankt Nicolai i Stockholm stad, beviljades den 30 januari 1846 privilegium att driva cigarrfabrik i Stockholm.

Tillverkningen var av ringa omfattning och upphörde 1849.
Küsel inköpte Duvnäs gård av assessor Jacob Dubbes stärbhus i Nacka socken i nuvarande Saltsjö-Duvnäs.

Han var gift sedan den 15/10 1870 med Emilia Augusta Lund, f. 16/10 1844 i Sankt Nicolai.

De hade barnen:

Emil Herman, f. 1871 i Sicklaö, revisor
Ernst Nikolaus, f. 1873 i Sickalö, artist, ogift och barnlös
Filip Eugène, f. 1874 i Sickalö, bokhållare, ogift och barnlös
Edit Maria Mecedes, f. 1877 i Sicklaö, gift med artisten Hilding Elof Nyman
Johanna Emilia, f. 1880 i Sicklaö, gift med kontorschef  Gottlob Edvard Hähnel

1890 bodde familjen i Hedvig Eleonora församling, kv. Fyrkanten N:o 1.
De var mantalsskrivna i Nacka.

I hushållet fanns då pigorna:
Anna Charlotta Berggren, f. 1834 i Harg
Olivia Sofia Karlsdotter, f. 1852 i Stockholm

 

Han avled den 29/1 1898 i Duvnäs och är begravd i familjegrav  på Solna kyrkogård, kv. 5, nr. 278