Kurir, N:r 454

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenskt cigarrettmärke som aldrig kom i produktion.
Förpackningen trycktes upp på prov av Svenska Tobaksmonopolet.