Kunst, J.H. (Stockholm)

Ort: Stockholm

Johan Henrik Kunst hade sedan 1808 drivit tobaksfabrik i Göteborg.
Den 7 oktober 1817 erhöll han tillstånd att flytta rörelsen till Stockholm med adress Luntmakargatan 12.

Ett av Kunst mera kända röktobaksmärken var ”Kunstens hvita papper”.
År 1820 hade man sju arbetare och tillverkningen var 14 742 kg. kardustobak och 638 kg. snus.

1820 bodde han i Klara övre rote.

Företaget gick mindre bra och ansökan om konkurs inlämnades den 25/2 1824. Dom i konkursmålet meddelades den 21/8 1826.

Kuratorer (konkursförvaltare) var först grosshandlarna Gust. Lindquister och C. Norman och från sept. 1824 Coopv. Skepparen A. Mosander, Kongl. Kamartjenaren Nils Mellström
Innan konkursen vunnit laga kraft avled J.H. Kunst  1824 i en ålder av 46 år.

Lokalerna vid Luntmakargatan 12 och inventarierna övertogs av Cantzler & Co.