Kungafondscigaretten, N:r 465

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1943-1944. Pris 1.50 för 10 st. Fanns i 10- och 20-pack.
Förpackningen försedd med svensk örlogsflagga samt huvudbonader från armén, marinen och flygvapnet.
Försett med baksidestexten
”Med inköpet av detta cigarettpaket lämnar Ni ett välkommet bidrag till Kungafonden – riksinsamlingen under H.M. Konungens beskydd för beredskapens offer eller deras anhöriga.”

Vidare uppgavs postgiro 633 för deras anhöriga.