Kuban 42, N:r 303

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av orientalisk typ med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1943-1946.
Pris 2 st 7 öre och 10 st 35 öre.