König, Christian Adolf tobaksspinneri

Ort: Stockholm

Grosshandlaren Christian Adolf König, f. 1724, och dotterson till tobaksfabrikören Petter Schaey d.ä. i Karlskrona begärde tillåtelse av kommerskollegium att få överta Johan Hovings privilegium. Detta bifölls den 22 mars 1773.
Fabrikationen bedrevs i Birger Jarls torn på Riddarholmen (kv. Västertorn).

I en brevväxling 1775 heter det ”König i sommar reparerat och inrätt sin fabrique, vilken framdeles torde föda sin man”.
Han ägde det Löwenhielmska huset i kvarteret Spektern 103 vid nuvarande Regeringsgatan 26/Kocksgränd 4 och verkar ha flyttat verksamheten dit.
Förhoppningen att verksamheten skulle föda sin man slog ej in. König var en mångsysslare och grundade bland annat Mariebergs porslinsfabrik
och reste mycket utomlands i affärer.
När han övertog fabriken pågick frihetskriget i Nordamerika varför virginatobakens pris fyrdubblades och endast de tobaksfabrikanter som haft kapital och varit förutseende att lägga upp tobakslager förskonades från de ökade kostnaderna.
König mäktade inte med att driva fabriken utan tillverkningen avklingade och 1781 fick han avträda all egendom ”till borgenärernas förnöjande”.

Häradshövdingen G.A. Ehrenström och krigsfiskalen Johan Yman anhöll 1783 för kreditorernas räkning att få överta privilegiet.
Mot detta protesterade Adolf König som ville behålla privilegiet ifall han skulle få bättre ekonomi.
Privilegiet var upptaget som tillgång i konkursstaten, varför kollegiet resolverade, att kreditorerna skulle äga rätt att disponera över privilegiet.

Någon förbättring av Adolf Königs ekonomi skedde ej och den 25 oktober 1785 övertogs privilegiet genom resolution av Petter Helin Pettersson, f. 1736, som även köpte fastigheten och tobaksfabrikens verktyg och inventarier vid Regeringsgatan av konkursboet.

(Se vidare Helin, Petter, Stockholm)

Personkoppling
Christian Adolf König