Kolibri, N:r 216

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i två omgångar.
1932-1942
1946-1960.
Papplåda med fågel på framsidan.