Koch, August

August Wilhelm Koch (1848-1911) var son till vinhandlaren Edward Wilhelm Koch (1805-1871) och dennes hustru Louise Petersen (d. 1891).

August gifte sig med Maria Charlotte von Horn från släkten Rettig.
De övertog den Kochska fastigheten vid Kyrkogatan 36 (kv. Bokhållaren) som även kom att innefatta Kyrkogatan 34 och Korsgatan 12.
August Koch titulerades grosshandlare. År 1902 försålde han fastigheterna vid Kyrkogatan till handlanden Heinrich Gustel Groms (f. 1832).

August Kochs familj flyttade till Kungsportsavenyn30.

Fabrikskopplingar
Koch, August