Klubb 102, N:r 414

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1941.
Tillverkades tidigare av A.B. Tabacos i Stockholm.
Fick 1915 n:r 411 och 412 i nummerserien men ändrades redan 1916 till n:r 414.

Priset var 30 öre för 10 st 1916.
Priset år 1923 var 5 öre per styck.
Priset 1932 var 40 öre för 10 st.