Klärich, Frans Henrik Andreas

Frans Henrik Andreas Klärich föddes i Hamburg 1816.
Tillsammans med Johan Magnus Tollander grundade han Tollander & Klärich Tobaksfabrik genom att den 5 februari 1851 överta G.O. Wasenius Tobaks och Kortfabrik i Helsingfors.

Den 31 december 1859 övertog han ensam rörelsen.
Han gifte sig med Tollanders syster.

I Helsingfors bodde han enligt 1859 års adresskalender i Tollanders fastighet vid Alexandersgatan, gård 22. Detta var också säte för fabriken.

Klärich avled 1884 och efterträddes då i firman av sin son Woldemar Andreas Klärich som sedan den 24 februari 1877 varit delägare.
Woldemars svåger, Hugo Saurén övertog ledningen den 19 maj 1889.
Företaget startade 1914 filial i Södertälje vilken övertogs av Svenska Tobaksmonopolet 1915.
1926 nedlades det finska företaget.

Fabrikskopplingar
Tollander & Klärich