Kjeflinge Cigarrfabrik

Ort: Kävlinge (Malmöhus län)

Fabriken startades den 31 maj 1901 av Emil Nilsson, f. 23/12 1879, och bar först namnet firma Emil Nilsson.
Företaget antog sedan namnet Kjeflinge Cigarrfabrik och upphörde 1909 och övergick till den tidigare verkmästaren i företaget, Anton Nilsson (se vidare Nya Cigarrfabriken Anton Nilsson). Anton Nilsson var fosterbror till Emil.

Emil Nilsson själv arbetade som arbetsledare 1909-1910 hos Ivan & A. Nilsson i Annelöv där han tidigare varit gesäll.
Efter 1910 startade Emil Nilsson i mindre cigarrfabrikation i Rydsgård under firmanamnet K. Nilssons Cigarrfabrik.
Den inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Personkoppling
Emil (Skåne) Nilsson