Kihlbaum, Olof

Ort: Göteborg

 

Bisittaren i hallrätten, Olof Kihlbaum omnämndes 1794 som innehavare av en snus- och kardusfabrik belägen i Masthugget. Varken tillståndsbevis eller tillverkningsuppgifter har påträffats.