Karnells sortiment

Tillverkare:  Karnells tobakshandel

Låda med flera olika tobksproduklter importerad av Karnells i Jönköping.