Kejsar Tobak

Tillverkas av: Unionen, Cigarr- och Tobaksfabriken

Kardustobak från Unionen med bild av Kejsar Wilhelm II af Tyskland