Karkoff, Maurice

Maurice Karkoff föddes den 18 november 1859 i Skuodas i nuvarande Litauen. Vid tiden för hans födelse var det en del av Ryssland.

Familjen bestod av:

Maurice Karkoff, f. 18/11 1859
Rosa Dora, f. Rubin 15/3 1869
Jean Leon, f.27/12 1892 i Paris
Anna Ester, f.20/3 1894 i Paris
Jakob David, f. 30/11 1898 i Stockholm
Natanael Bertil, f. 5/ 1903 i Stockholm
Margareta, f. 10/8 1905 i Stockholm
Fanny Ragnhild, f. 22/7 1910 i Stockholm

Familjen inflyttade den 31 oktober 1896 från Frankrike. De bosatte sig då på Kindstugatan 10 (kv. Cepheus 9). Familjen var mosaiska trosbekännare.

1901 bor de på Luntmakargatan 40.

Fabrikskopplingar
Cigarettfabriken Maurice Karkoff