Känn på den Tobaken (W:m Hellgren)

Tillverkas av:  Hellgren, W:m & C:o

 

Röktobak i kardusförpackning från W:m Hellgren & C:o i Stockholm. En rad olika fabriker tillverkade tobaks med samma namn.