Kajana

Tillverkare: Rettig, P.C. & Co

 

Cigarett av finsk typ tillverkad av P.C. Rettig & Co i Gävle