Kaijser, Johan Georg (Hudiksvall)

Ort: Hudiksvall

Johan Georg Kaijser (f. i Lübeck, Tyskland 26/3 1784, d. 23/10 1852 i stenplågor (njursten?)) hade under tio år varit föreståndare för Frans Suells tobaksfabrik i Malmö.

Den 22 september 1822 erhöll han privilegium att inrätta snus- och kardusfabrik i Stockholm. Redan 1821 hade han erhållit tillstånd att från Lübeck införa en engelsk tobakskarv med tillbehör, fyra tobakspressar av träoch en själkvalsmaskin. Då det blev för dyrt att etablera sig i Stockholm anhöll han 1824 om att få flytta verksamheten till hemmanet Algutsbo i Ringarum öster om Norrköping. Detta bifölls den 8 mars 1825. Fabriken drevs med vattenkraft.

”På enträgen begäran” från kommerserådet J.O. Wennberg blev han 1837 ombedd att förestå dennes fabrik i Hudiksvall. Detta företag såldes 1840 och Kaijser blev utan arbete. Han anhöll då om att få driva snustillverkning i Hudiksvall vilket beviljades genom privilegium från 16 juni 1840. Det obetydliga företaget upphötrde 1847.

Hans son, Lorentz Kaijser, grundar 1863 Landskrona Tobaksfabrik.

Personkoppling
Johan Georg Kaijser