Jürgensson, Söhring

Ort: Hälsingborg

Privilegium på tobaksspinneri utfärdades den 9 juni 1687 till Söhring Jürgensson. Någon uppgift om tillverkning föreligger ej.