Jönsson, Nils (Ivö)

Ort: Ivö (Kristianstad län)

Torparen Nils ”Möllaren” Jönsson, f. 1839 och död kring 1900, anmälde den 14 mars 1870 att han startade firma för cigarrtillverkning i Ivö.

Den 10 februari 1897 inregistrerades firman N. Jönsson & Co. och då hade Nils Sjögren inträtt som delägare.

Vid samma tillfälle överflyttades rörelsen till Bäckaskogs station och enligt anmälan den 25 november 1899 lämnade Nils Jönsson företaget.
I hans ställe inträdde Jöns Nilsson Sjögren, f. 1877.

Den 19 augusti 1901 övertog han ensam företaget som då fick namnet Bäckaskogs Cigarrfabrik. I 1911 års handelskalender upptas den som :
Cigarrfabrik: Nymö, ägare Nils Jönsson & k:i (J. N:son Sjögren)

Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Personkoppling
Nils Jönsson
Jöns Nilsson Sjögren