Johnsson, Anders Bernhard

Anders Bernhard Johnsson föddes i Stockholm 1839.

Han grundade Cigarrfabriken Phoenix i Göteborg som efter hans frånfälle 1911 ett kortare tag drevs av hans änka, Amanda Theresia.

Familjen bestod 1890 av:

Anders Bernhard Johnsson, f. 1839
Amanda Theresia Olsson, f. 1852 i Göteborg.
Barnen:
Bernhard Filip, f. 1873
Bia Terese, f. 1875
Knut Harald, f. 1876
Anne Cecilia, f. 1878
Evald Gottfrid, f.1881
Ture Artur, f. 1890

samt pigan, Ida Olivia Olander, f. 1863 i Göteborg

Familjen bodde då i 8:e roten 16 & 17, Göteborgs Kristine församling

Fabrikskopplingar
Cigarrfabriken Phoenix, Göteborg