Jockey Tip

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB 1966-1973. Munstycket ansågs avge en svagare rök.