Jämtlands – Jägare (Hallgren)

Tillverkare: Jönköpings Tobaksfabriksaktiebolag

Kardustobak från Aug. Hallgren i Jönköping. Märkesnamnet fanns hos flera andra tobaksfabriker.