Jacobsson, Elias och Intressenter

Ort: Nyköping

Rådmannen Elias Jacobsson som varit faktor vid det upplösta Tobakskompaniet i Nyköping, erhöll i intressegemenskap med svärsönerna, handelsmännen Hans Moback i Stockholm och Jürgen Bremer i Kalmar, den 9 juni 1687 resolution att driva tobaksspinneri i Nyköping.

Uppgift om tillverkning icke anträffad.
Samma år den 3 november fick Jacobsson tillstånd att med sin svärson Lars Persson jämte andra participanter anlägga tobaksspinneri i Kungsbacka. Rådman Jacobsson avled 1720 i den höga åldern av 109 år. Han hade vid sitt frånfälle varit verksam under sex svenska regenters tid och upplevat hela den svenska storhetstiden.

Personkoppling
Hans Moback