Ideal, N:r 211

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1917-1942.

Pris 1929 var 12 öre styck.
Pris 1942 var 2,30 kr för 10 st.