Hultin, V K

1894 bodde grosshandlare V K Hultin vid Östermalmsgatan 23 och hade sitt kontor vid Skeppsbron 26

1896 bodde han vid Östermalmsgatan 36 och hade kontor och lager vid Hamngatan 10

År 1898 hade han sitt kontor vid Hamngatan 10 och bostaden i Djursholm.

År 1900 har han kontor vid Hamngatan 10 och sin bostad vid Hamngatan 6

1905 hade han kontor vid Smålandsgatan 24 och bostad vid Regeringsgatan 63 2 tr, allmän telefon 118, rikstelefon 5285

1915 hade han kontor vid Smålandsgatan 24 och bostad i Djursholm

År 1925 hade han kontor vid Kungsträdgårdgatan 18 och bostad på Linnegatan 6

Familjen bestod då av:

Valter Konstantin Hultin, f. 27/6 1863 i Björneborg, Finland, d. 15/4 1925 boende på Linnegatan 6
Dagmar Charlotta Lindström, hustru sedan 2/6 1892, f. 29/11 1864 i Finland, d. 15/12 1935.
Valter Kleve, f. 18/ 2 1893 i Finland, d. 7/8 1977 i Hälsingborg, advokat
Dagmar Ragnhild, f. 1894 i Stockholm
Ernst Walter Folke, f. 1896 i Stockholm
Valter Arne Viking, f. 23/1 1899 (1898 enl. vissa reg) i Stockholm, d. 26/12 1951, disponent

Oklart om/när han avvecklade cigarrimporten och ägnade sig åt annan grosshandlarverksamhet.

På Djursholms begravningsplats, avd Konvaljen 2, n:r 189 vilar:
Valter K Hultin
Dagmar Charlotta
Valter Kleve
Valter Arne Viking
Oktavia Hildegard Hultin, f. 3/10 1861, d.23/4 1939, affärsföreståndare

Fabrikskopplingar
Hultin, V.K.